คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 10574 Views

แถลงข่าวสถานการณ์ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

(8/03/2021)

 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
อาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
และโฆษก ศกพ.

แถลงข่าวสถานการณ์ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง​ 17 จังหวัดภาคเหนือ 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ แถลงสถานการณ์ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งพบปริมาณ PM2.5 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาการเผาในที่โล่งในพื้นที่ ด้วยสภาพอากาศที่แห้งทำให้เกิดการลุกลามของไฟได้ง่าย โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ประกอบกับสภาพอากาศและทิศทางของลมทำให้ภาคเหนือตอนบนเกิดการสะสมของฝุ่น PM2.5 โดย ศกพ. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างใกล้ชิด

 Credit : เพจ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่