คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 4585 Views

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ ร่วมพูดคุยประเด็นบูลลี่-คุกคาม ผ่านสื่อ ปกติหรือไม่?
รายการ Active Talk วันที่ 8 ก.ย.65


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ร่วมพูดคุยประเด็นบูลลี่-คุกคาม ผ่านสื่อ ปกติหรือไม่? 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์และ THE ACTIVE YOUTUBE :  https://www.youtube.com/c/TheActive

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่