คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 4544 Views

 

 

คุณธัญลักษณ์ รุ้งแสงจันทร์

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม
บอกเล่าถึงวิชาที่ชอบเรียนของของหลักสูตร ป.เอก คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า 

 

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร นิด้า
ก้าวเข้าสู่ปีที่ 39 ของคณะพัฒนาสังคมฯ ไปด้วยกัน

 

Credit : Youtube Channel (คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า)

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่