คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคปกติ

กิจกรรมและอีเว้นท์

ติดต่อ

 • คุณปทุมวดี  โลศิริ (ผู้ประสานงานหลักสูตร)

  Ms.Patumvadee Losiri (M.A.Program Coordinator for Bangkok)

  Tel: 02-727-3095,095-251-0099

  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Facebook: GSSED fanpage/ การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา นิด้า fanpage

  Line: คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า


 • อ.ดร.พัชรินรุจา  จันทโรนานนท์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท กย. ภาคพิเศษ กทม.)

  Dr.Patcharinruja Juntaronanont, (M.A.Program Director for Bangkok)

  Tel: 02-727-3294, 093-624-4242

  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่