คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา

กิจกรรมและอีเว้นท์

 • ปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ
 • สัมมนาหลักสูตรประจำปี
 • ดูงานในรายวิชา
 • Meeting the director
 • Mockup Oral & Progress Report
 • การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

ติดต่อ

 • คุณสิบพร คุปตารักษ์ (ผู้ประสานงานหลักสูตร)
  Ms.Sipporn Guptarak (M.A.Program Coordinator for YALA)
  Tel: 02-727-3099,092-909-9945
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Facebook: GSSED fanpage
  Line: คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

   

 • คุณสุรัตนา สมบูรณ์พืช (เจ้าหน้าที่นิด้ายะลา)
  Ms.คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า (Coordinator for YALA)
  Tel: 093-768-7433
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Facebook: นิด้ายะลา fanpage
  Line: คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

   

 • ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ ยะลา)
  Asst.Prof.Dr.Suvicha Pouaree, (M.A.Program Director for YALA)
  Tel: 02-727-3294
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่