คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ติดต่อ

 • คุณปทุมวดี โลศิริ (ผู้ประสานงานหลักสูตร)
  Mrs.Patumvadee Losiri (Ph.D.Program Coordinator)
  Tel: 02-727-3101, 095-251-0099
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Facebook: GSSED fanpage
  Line: คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

 • รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก)
  Assoc.Prof.Phichai  Ratnatilaka Na Bhuket, Ph.D. (Ph.D. Program Director)
  Tel: 02-727-3577
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่