คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ค่าใช้จ่ายและทุน

  • ค่าใช้จ่ายและทุน
    • ค่าใช้จ่าย (ประมาณการตลอดหลักสูตร)
    • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
    • ทุนวิทยานิพนธ์

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่