คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แบบฟอร์มทั่วไป

 • แบบฟอร์มทั่วไป
 
  • FM-SD-GEN-01 ทั่วไป
PDF Download
  • FM-SD-GEN-02 ลงทะเบียนหลังกำหนด
PDF Download
  • FM-SD-GEN-03 ลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินเกณฑ์
PDF Download
  • FM-SD-GEN-04 เปลี่ยนแผนการศึกษา
PDF Download
  • FM-SD-GEN-05 ขอขยายเวลาแก้ I
PDF Download
  • FM-SD-GEN-06 ขอลาพักการศึกษา
PDF Download
  • FM-SD-GEN-07 ขอขยายเวลาการศึกษา
PDF Download
  • FM-SD-GEN-08 แผนการดำเนินงานวิทยานิพนธ์ เพื่อขอขยายสถานภาพ
PDF Download
  • FM-SD-GEN-09 ผลการดำเนินงานตามแผนวิทยานิพนธ์ เพื่อขอขยายสถานภาพ
PDF Download

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่