คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อาจารย์

บทสรุปเชิงวิเคราะห์งานวิจัย (อาจารย์)

Food Security : Indicators of Cultural Pluralism in Thailand
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ไชยอำพร

ChumchonSattha : A Religion and Local Culture-based Social Development Approach in Southern-Border Provinces

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาแว มะแส

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่