คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปฏิทินการศึกษาปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ศูนย์กรุงเทพฯ

ภาคปกติ

ปีการศึกษา 2565

 

550 Calendar MA BKK27 Summer 2021

ปีการศึกษา 2564

ภาคพิเศษ

ปีการศึกษา 2564

ศูนย์ยะลา ภาคพิเศษ 

ปีการศึกษา 2564

รุ่น 26 ภาค 1/2565

nida yala 26 1 2565 1

nida yala 26 1 2565 1

 

รุ่น 25 ภาค 1/2565

 

academic calendar 25 1 2565

รุ่น 25 ภาค 1/2564

PDF Download

calendar MA SDA Yala25 1 2021 Page 1

calendar MA SDA Yala25 1 2021 Page 2

 

รุ่น 25 ภาค 2/2564 และภาคฤดูร้อน

PDF Download

calendar MA SDA Yala25 2 S 2021 Page 1

calendar MA SDA Yala25 2 S 2021 Page 2

รุ่น 24 ภาค 1/2564

PDF Download

calendar MA SDA Yala24 1 2021

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564

รุ่น 5 ปีการศึกษา 2565

PDF Download

AcademicCalendar PSD MA G4 2022 Page 1  AcademicCalendar PSD MA G4 2022 Page 2 

รุ่น 4 ปีการศึกษา 2565

PDF Download

AcademicCalendar PSD MA G4 2022 Page 1  AcademicCalendar PSD MA G4 2022 Page 2 

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

PDF Download

Change calendar 2021

Change calendar 2021 1

รุ่น 4 ปีการศึกษา 2564

PDF Download

calendar MA PSD4 2021

รุ่น 3 ปีการศึกษา 2564

PDF Download

calendar MA PSD3 2021

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่