stu h

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ศูนย์กรุงเทพฯ ภาคปกติ

ปีการศึกษา 2566

ศูนย์กรุงเทพฯ ภาคพิเศษ

รุ่น 33 ปีการศึกษา 2566

 

PDF Download

 

รุ่น 27 ภาคฤดูร้อน 2564

 

550 Calendar MA BKK27 Summer 2021

ศูนย์ยะลา ภาคพิเศษ 

รุ่น 27 ภาค 1/2566

Academic Calendar Yala g27 1 66 1

Academic Calendar Yala g27 1 66 2

รุ่น 26 ภาค 1/2565

nida yala 26 1 2565 1

nida yala 26 1 2565 1

 

รุ่น 25 ภาค 1/2565

 

academic calendar 25 1 2565

รุ่น 25 ภาค 1/2564

PDF Download

calendar MA SDA Yala25 1 2021 Page 1

calendar MA SDA Yala25 1 2021 Page 2

 

รุ่น 25 ภาค 2/2564 และภาคฤดูร้อน

PDF Download

calendar MA SDA Yala25 2 S 2021 Page 1

calendar MA SDA Yala25 2 S 2021 Page 2

รุ่น 24 ภาค 1/2564

PDF Download

calendar MA SDA Yala24 1 2021

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ศูนย์กรุงเทพฯ ภาคพิเศษ

รุ่น 6 ปีการศึกษา 2566

PDF Download

รุ่น 5 ปีการศึกษา 2565


PDF Download


รุ่น 4 ปีการศึกษา 2565

PDF Download


ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

PDF Download

รุ่น 4 ปีการศึกษา 2564

PDF Download

รุ่น 3 ปีการศึกษา 2564

PDF Download