คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปฏิทินการศึกษาปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ปีการศึกษา

2564

2563

2562

PDF Download

Calendar PhD DPSD 2019 Page 1  Calendar PhD DPSD 2019 Page 2 

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปีการศึกษา

...

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่