คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตารางสอบปริญญาเอก

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ปีการศึกษา

2565-ภาค 1 (30 มิ.ย.2565)

PDF Download

 732

 

2565-ภาค 1

PDF Download

264 ExamSchedule PhD SDA 1 2022

 

2564-ภาคฤดูร้อน

PDF Download

ExamTable PhD DPSD S2021

2564-ภาค 2

 

2564-ภาค 1


 

2563-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadExamtable PhD DPSD S2020

2563-ภาค 2

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2563-ภาค 1

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 1 2020

2562-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadExamtable PhD DPSD S2019

2562-ภาค 2

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2562-ภาค 1

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2561-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadExamtable PhD DPSD S2019

2561-ภาค 2

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2561-ภาค 1

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 1 2020

2560-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadExamtable PhD DPSD S2019

2560-ภาค 2

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2560-ภาค 1

PDF Download

 Examtable PhD DPSD 1 2017 2 Page 1 Examtable PhD DPSD 1 2017 2 Page 2

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปีการศึกษา

2565-ภาค 1

PDF Download

278 ExamSchedule PhD PDS 1 2022

2564-ภาคฤดูร้อน

PDF Download

ExamTable PhD PSD S2021

2564-ภาค 2

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่