stu h

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

ปีการศึกษา

2566-ภาค 1

PDF Download

2565-ภาคฤดูร้อน

PDF Download

2565-ภาค 2

PDF Download

2565-ภาค 1

วิชาหลัก ป.เอก รุ่น 13

PDF Download

วิชาเลือก ป.เอก รุ่น 12

PDF Download

2564-ภาคฤดูร้อน

PDF Download

ExamTable PhD DPSD S2021

2564-ภาค 2

 

2564-ภาค 1


 

2563-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadExamtable PhD DPSD S2020

2563-ภาค 2

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2563-ภาค 1

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 1 2020

2562-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadExamtable PhD DPSD S2019

2562-ภาค 2

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2562-ภาค 1

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2561-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadExamtable PhD DPSD S2019

2561-ภาค 2

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2561-ภาค 1

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 1 2020

2560-ภาคฤดูร้อน

PDF DownloadExamtable PhD DPSD S2019

2560-ภาค 2

PDF DownloadExamtable PhD DPSD 2 2020

2560-ภาค 1

PDF Download

 Examtable PhD DPSD 1 2017 2 Page 1 Examtable PhD DPSD 1 2017 2 Page 2

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (English Program)

ปีการศึกษา

...

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปีการศึกษา

2566-ภาค 1

PDF Download

2565-ภาค 2

PDF Download

2565-ภาค 1

PDF Download

278 ExamSchedule PhD PDS 1 2022

2564-ภาคฤดูร้อน

PDF Download

ExamTable PhD PSD S2021

2564-ภาค 2