คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลือกภาษาของคุณ

stu h

ตารางสอน ปริญญาโท

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม


ศูนย์กรุงเทพฯ 
ภาคปกติ

รุ่น 69 ภาค 1/2564

MA SDA N69 1 2021

รุ่น 68 ภาค 1/2564

MA SDA N69 1 2021

ภาคพิเศษ

รุ่น 31

MA SDA N69 1 2021

รุ่น 30

MA SDA N69 1 2021

รุ่น 27 ภาคพิเศษ

548 ClassSchedule MA BKK27 Summer 2021

ศูนย์ยะลา
ภาคพิเศษ

รุ่น 26 ภาค 1/2565

nida yala 26 1 2022

 

 

รุ่น 25 ภาค 1/2565

 

Timetable Generation 25 1 2565

รุ่น 25 ภาค 1/2564

PDF DownloadMA SDA N69 1 2021

รุ่น 25 ภาค 2 และภาคฤดูร้อน

PDF Download

Table MA SDA Yala25 2 s

รุ่น 24 ภาค 1/2564

PDF Download

Table MA SDA Yala24

สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

รุ่น 5 ปีการศึกษา 2565

PDF Download

Timetable MA PSD G5 2022 Page 1  Timetable MA PSD G5 2022 Page 2
 

รุ่น 4 ปีการศึกษา 2565

PDF Download

Timetable MA PSD G4 2022 Page 1  Timetable MA PSD G4 2022 Page 2