คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ช่องทางการร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งปัญหา และร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการ และการเรียนการสอน โดยการส่งปัญหาและข้อร้องเรียนไปที่
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสายตรงคณบดี


FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่