คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ กำหนดตารางสอน (เพิ่มเติม) สำหรับ ป.เอก กย. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

pdf ประกาศ กำหนดตารางสอน (เพิ่มเติม) สำหรับ ป.เอก กย. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่