คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท ภาคพิเศษ พค. ยะลา รุ่น 27 2/2565 สำหรับ ป.เอก กย. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

pdf ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท ภาคพิเศษ พค. ยะลา รุ่น 27 2/2565 สำหรับ ป.เอก กย. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่