คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ กำหนดตารางสอน (เพิ่มเติม) สำหรับ ป.เอก กย. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 02 ธันวาคม 2565 2
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.โท ภาคพิเศษ พค. ยะลา รุ่น 27 2/2565 สำหรับ ป.เอก กย. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 02 ธันวาคม 2565 65
ประกาศ กำหนดตารางสอบไล่ สำหรับ ป.เอก กย. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 02 ธันวาคม 2565 2
ประกาศ กำหนดตารางสอบไล่(เพิ่มเติม) สำหรับ ป.เอก พค. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 01 ธันวาคม 2565 39
ประกาศ กำหนดตารางสอน (เพิ่มเติม) สำหรับ ป.เอก พค. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 01 ธันวาคม 2565 34
ประกาศ กำหนดตารางสอน สำหรับ ป.เอก กย. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 01 ธันวาคม 2565 26
ประกาศ กำหนดตารางสอบไล่ สำหรับ ป.เอก กย. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 01 ธันวาคม 2565 33
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2565 16 พฤศจิกายน 2565 100
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 3/2565 16 พฤศจิกายน 2565 153
ประกาศ กำหนดตารางสอน สำหรับ ป.เอก พค. ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2565 20 ตุลาคม 2565 159
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2565 19 ตุลาคม 2565 136
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 3/2565 19 ตุลาคม 2565 184
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 1/2566 30 กันยายน 2565 564
รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา (กรณีปกติ กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2566 30 กันยายน 2565 241
ประกาศ ผลการสอบปากเปล่า ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 1/2565 29 กันยายน 2565 162

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่