คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2566 21 มีนาคม 2566 65
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2566 21 มีนาคม 2566 94
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2566 15 มีนาคม 2566 72
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2566 (2) 15 มีนาคม 2566 96
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 33 ครั้งที่ 1/2566 15 มีนาคม 2566 50
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลผลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2566 07 มีนาคม 2566 106
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลผลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1/2566 07 มีนาคม 2566 86
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2566 02 มีนาคม 2566 96
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1/2566 02 มีนาคม 2566 103
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 6 กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2566 01 มีนาคม 2566 95
เปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ (รุ่นที่ 6) ครั้งที่ 1/2566 01 มีนาคม 2566 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กทม. (กรณีปกติ กรณีทุนราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1/2566 01 มีนาคม 2566 46
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. ครั้งที่ 1/2566 01 มีนาคม 2566 46
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก ป.เอก พค กรณีปกติ รุ่นที่ 14 ครั้งที่ 1/2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 152
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2566 14 กุมภาพันธ์ 2566 135

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่