คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ (รุ่นที่ 6) ครั้งที่ 1/2566

pdf รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ (รุ่นที่ 6) ครั้งที่ 1/2566 

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่