คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 12087 Views

ต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบาลไทเป : 20/6/2019 

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง และ อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ผู้แทนคณาจารย์

พร้อมด้วยบุคลากรคณะ ร่วมต้อนรับคณะ ผู้แทนรัฐบาล สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

โดย Dr.Chen-Yuan Tung และนักศึกษาปริญญาเอก รวมจำนวน 10 ท่าน จาก GIDS :

Graduate Institute of Development Studies,National Chengchi University (NCCU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ทั้งนี้ ได้หารือกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกัน การประกันคุณภาพการศึกษาและตัวชี้วัด

พร้อมทั้งการเสนอแนะการหานักศึกษาในไทย และประเทศไต้หวัน

วันที่ 20 มิ.ย.62 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่