คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 13381 Views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ:

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS: 19 - 21/6/2019

โดย ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า
Credit : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (Facebook Fanpage) 

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่