คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11657 Views

 

เสวนาพิเศษ "วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562" (5/6/2019) 

หัวข้อ Thailand's Clean Air Solutions: What we can learn from China? 

                                                                                                                
โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
คณะพัฒนาสังคมฯ (นิด้า) ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท จากสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
และ Prof.Junji Cao รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมโลกประเทศจีน (IEECAS)
พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย -จีน หลายท่านมาร่วมในการเสวนาครั้งนี้

Credit : IPTV Live (Facebook Fanpage) IPTV[Live] 13.00 น. 
             https://iptv.mahidol.ac.th/topic/77280

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่