คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11739 Views

 

การเมืองไทยหลังยุบพรรคไทยรักษาชาติ : คนเคาะข่าว

ภาคพิเศษ 7/3/2019 (์NEWS1)

 
การเมืองไทยหลังยุบพรรคไทยรักษาชาติ : คนเคาะข่าวภาคพิเศษ 7/3/2019
พบกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
 
Credit : Youtube Channel (NEWS1) , Website : http://news1live.com/

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่