คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 12065 Views

 

เกือบ 5 ปี กฎหมายปฏิรูปตำรวจและการสอบสวน : คนเคาะข่าว 27/2/2019 (์NEWS1)

 
เกือบ 5 ปี กฎหมายปฏิรูปตำรวจและการสอบสวน : คนเคาะข่าว 27/2/2019
พบกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
 
Credit : Youtube Channel (NEWS1)

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่