คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 12230 Views

 

เสนอกฎหมายอากาศสะอาด 

รายการบ่ายโมงตรงประเด็น - ThaiPBS : 25/2/2019

โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Credit : คุณนิตยา กีรติเสริมสิน Youtube Channel , #ThaiPBS

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่