คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 12455 Views

 

 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ให้สัมภาษณ์กับ BBC News

ตอน "Why are face masks selling out in Bangkok?" (31/1/19)

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
คณะพัฒนาสังคมฯ NIDA 
ให้สัมภาษณ์กับ BBC News ตอน "Why are face masks selling out in Bangkok?" (min15.09)

Credit: BBC World Youtube Channel #bbcworldnews #bbcnews #impact

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่