คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11822 Views

 

งานเสวนาเรื่อง สถานการณ์ปัญหามลภาวะอากาศจากฝุ่น PM2.5

และผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย : 1/2/19 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
คณะพัฒนาสังคมฯ NIDA 
ร่วมพูดคุย หัวข้อ สถานการณ์ปัญหามลภาวะอากาศจากฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพคนไทย


ทาง Thai PBS Facebook Live

Credit: Facebook Live #ThaiPBS 

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่