คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 10681 Views

 

คณะพัฒนาสังคม: ร่วมอวยพร55ปีนิด้า

Credit : Youtube Channel : คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่