คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 9944 Views

 

แถลงการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

16/11/2020 (กรมควบคุมมลพิษ)

 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า
ร่วมแถลงการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)
อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 3 วันที่ 16 พ.ย.2563 เวลา 10.00-11.00น. ที่ผ่านมา

 

Credit : Facebook Fanpage: กรมควบคุมมลพิษ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.)
https://www.facebook.com/106645031261262/videos/372926387381123

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่