คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 9626 Views

 

แถลงข่าวโครงการพลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen)

และผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลง (Prime Mover)

11/11/2020 (์DXCThaiPBS)

 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 

Credit : Facebook Fanpage: ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ
https://www.facebook.com/DXCThaiPBS

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่