คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 9538 Views

 

เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับฟังผู้ชุมนุม: เข้มข่าวค่ำ

(PPTV HD 36 Live) นาทีที่ 1:00:58 วันที่ 10/11/2020 

โดย รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 

ให้สัมภาษณ์กับ ช่อง PPTV ในประเด็น เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับฟังผู้ชุมนุมเพื่อเปลี่ยนผ่านอย่างสันติ
 
 
Credit : PPTV HD 36 Live Facebook Fanpage

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่