คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 9202 Views

 

หยุดเศรษฐกิจผูกขาดและอำนาจเหนือตลาดในธุรกิจการค้าไทย: 28/09/2020 

พบกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
ร่วมอภิปรายสาธารณะเรื่อง “หยุดเศรษฐกิจผูกขาดและอำนาจเหนือตลาดในธุรกิจการค้าไทย” จัดโดย คณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย (ครป.) ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
Credit : คณะกรรมการรณรงค์ประชาธิปไตย (ครป.) Facebook Fanpage

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่