คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 12841 Views

 

นักศึกษา ป.เอก พค. รุ่น6 l PhD's Progress EP.1 l

 

คุณดุลภาค มณีอินทร์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6

จะมาบอกเล่าถึง การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า
ต้องวางแผนการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตครอบครัวอย่างไร?
ให้มีชีวิตที่ลงตัว และสำเร็จตามเป้าหมายได้

Credit: Youtube Channel คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่