คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 12421 Views

 

นักศึกษา ป.เอก พค. รุ่น6 l PhD's Progress EP.1 l

 

คุณสยาม อัจฉริยประภา
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 6

จะมาบอกเล่าถึงการทำวิทยานิพนธ์ของการเรียนปริญญาเอก
คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า จากการมารายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษา
ครั้งที่ 1 ณ ชั้น 16 อาคารนวมินทราธิราช คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

Credit: Youtube Channel คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่