คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 10637 Views

 

 

การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่ (นาทีที่ 9.32)

: ข่าวค่ำ 20/01/2020 (์MCOT HD30 Live)

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
ให้สัมภาษณ์ ในข่าวค่ำ ประเด็น "การตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่" 
 

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่