คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 10167 Views

 

โรคมินามาตะและสาระสำคัญรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะ : 5/12/19 ฮาร์ดคอร์ข่าว

โดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 

ผอ.ศูนย์ภัยพิบัติฯ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่