คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11129 Views

 

ตอน "เป็นงานเป็นการ กับ สุภัจจา" VLOG#4

พบกับ น.ส.สุภัจจา อังค์สุวรรณ (น้องมายด์)
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม รุ่นที่ 60

มาบอกเล่าประสบการณ์ทำงานที่ได้นำเอาวิชาหลัก 3 วิชา
เพื่อใช้ทำงานในตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ
ให้งานโครงการทำอยู่สำเร็จลุล่วง
เรียกได้ว่า "เป็นงานเป็นการ" เลยทีเดียว ค่ะ

 
Credit : คณะพัฒนาสังคมฯ นิด้า  Youtube Channel

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่