คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 11004 Views

 

 

อยู่ไม่เป็น vs อยู่เย็นเป็นสุข : คนเคาะข่าว 18/11/2019 (์NEWS1)

พบกับ รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
อาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 
 
Credit : Youtube Channel (NEWS1) , Website : http://news1live.com/

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่