คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ

  •  ปฐมนิเทศ รุ่น 12 (2564) Online [MS Teams]

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่