คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เลือกภาษาของคุณ

ac h

VOL 23 NO.1 2022

 

วารสาร VOL 23 NO.1 (2022)
Page 1-19 New Public Governance For Cultural Tourism: A Case Study Of Chak Phra Festival In Mueang District Suratthani Province Thatchamat Suwet, Somsak Samukkethum
Page 20-35 The Role of Thai–Chinese Foundation and Association towards Society in Samutprakan Province Patcharinruja Juntaronanont
Page 36-48 The Fundamental understanding of Translational Research Scientist Krisanachot Bualara
Page 49-67 Toward the Ageing Society: Social Innovation and Network Reinforcement for Potential Development of Elders in the Thai Society Cholvit Jearajit
Page 68-85 A Participatory Action Research for Community-Based Tourism Development: A Case Study of Mangrove Forest Community in the South Wipaporn Kruejan, Somsak Samukkethum
Page 86-99 Art and Music Intervention to Promote Cultural Tourism: A case study Talad Noi Wannaruck Innchan, Natima Suwanwong, Prasert Rachmanee, Sasipong Wongsa
Page 100-118 The Learning Process for the Development of the Participatory Aging Health Development: The Case Study of the Health Promotion for Eldery People Club, Chaichumpon Sub-district, Lublae District, Uttaradit Province Trongkamon Sanamkate, Nicharee Jaikhamwang

 

Editorial/Content

Duchduen Bhanthumnavin
 

ผลงานวิชาการและวารสาร

บทสรุปเชิงวิเคราะห์งานวิจัย

ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระปริญญาโท

ประชุมวิชาการ