คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รูปแบบออนไลน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

news intro New

ประกาศ

ข้อปฏิบัติในการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) รูปแบบออนไลน์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา

 OnlineQualifying Exam Phd DPSD PSD 2021 Page 1 OnlineQualifying Exam Phd DPSD PSD 2021 Page 2 

 

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่