คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กทม. กรณีปกติ และกรณีทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

news intro1 new

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กทม. กรณีปกติ และกรณีทุนข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และศิษย์เก่า รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่