คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันประกาศ ผลการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ และกรณีทุนข้าราชการฯ รุ่นที่ 4 และสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 1/2564

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันประกาศ ผลการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ และกรณีทุนข้าราชการฯ รุ่นที่ 4
และสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 1/2564

                                 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่