คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2564

news intro1 new

ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ
รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2564

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่