คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

news intro1 new

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่