คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันประกาศ ผลการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ และกรณีทุนข้าราชการฯ รุ่นที่ 4 และสาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 1/2564 05 มีนาคม 2564 62
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 24 กุมภาพันธ์ 2564 137
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 168
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 173
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 116
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ กทม.) ครั้งที่ 1/2564 23 กุมภาพันธ์ 2564 82
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 กรณีปกติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 105
 ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 84
 ประกาศ การสมัครสอบคุณสมบัติ (QE) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาครั้งที่ 1/2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2564 10 กุมภาพันธ์ 2564 88
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2564 05 กุมภาพันธ์ 2564 67
ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 1/2563 (เพิ่มเติม2) 30 ธันวาคม 2563 111
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน สังกัดคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษในส่วนภูมิภาค จังหวัดยะลา 16 ธันวาคม 2563 131
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ยะลา รุ่น 25 ครั้งที่ 2/2563 14 ธันวาคม 2563 316
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์) 09 ธันวาคม 2563 160

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่