คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม. และภาคพิเศษ ยะลา ครั้งที่ 3/2564 09 กันยายน 2564 38
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 08 กันยายน 2564 53
ประกาศ รับสมัครสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3/2564 08 กันยายน 2564 48
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2/2564 05 สิงหาคม 2564 127
ประกาศ ผลสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 2/2564 05 สิงหาคม 2564 141
ประกาศ ผลการสอบปากเปล่า ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 04 สิงหาคม 2564 130
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปากเปล่า ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564 30 กรกฎาคม 2564 103
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคปกติ ภาคพิเศษ กทม และ ยะลา ครั้งที่ 2/2564 22 กรกฎาคม 2564 153
ประกาศ ผลการสอบประมวลความรู้ ปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ ครั้งที่ 1/2564 22 กรกฎาคม 2564 139
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา กรณีปกติ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2564 21 กรกฎาคม 2564 236
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 31 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2564 19 กรกฎาคม 2564 287
ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 กรณีปกติและกรณีทุนฯ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2564 19 กรกฎาคม 2564 208
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบคุณสมบัติ ในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา 16 กรกฎาคม 2564 289
ประกาศ ข้อปฏิบัติในการสอบคุณสมบัติ ในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 16 กรกฎาคม 2564 290
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาเอก สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 4 กรณีปกติ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 16 กรกฎาคม 2564 541

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่