คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1/2564

BN AD 2021

pdfรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ กรุงเทพ รุ่นที่ 32 ครั้งที่ 1/2564

pdfใบสมัคร
Online

AdmisssionMA PDS SP G5 1 2022 Self Finance and FullScholar Extension Page 1 AdmisssionMA PDS SP G5 1 2022 Self Finance and FullScholar Extension Page 2
AdmisssionMA PDS SP G5 1 2022 Self Finance and FullScholar Extension Page 3 AdmisssionMA PDS SP G5 1 2022 Self Finance and FullScholar Extension Page 4
AdmisssionMA PDS SP G5 1 2022 Self Finance and FullScholar Extension Page 5  

 

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่