คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 44 Views

 

ตอน คาเฟ่ อเมซอน กาแฟสัญชาติไทย ที่ไม่เคยหยุดพัฒนา

และยุทธศาสตร์การบริหาร : รายการ NIDA Wisdom for Change 25/09/2018 

 

คุณสุชาติ  ระมาศ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะพัฒนาสังคมฯ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ให้สัมภาษณ์ในรายการ NIDA Wisdom for Change ออกอากาศ 25 กันยายน 2561

 

Credit : Youtube Channel (รายการ NIDA Wisdom for Change)

Add your comments

Related Videos