คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 410 Views

 

2021 : PM 2.5 มัจจุราชเงียบ

: นวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4/02/2021)

 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ โฆษก ศกพ.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ  บทบาทของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เเห่งชาติที่มีต่อการแก้ปัญหา​ฝุ่นควัน​ภาคเหนือ

 

Credit : เพจ นวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่