คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 622 Views

 

บทบาทของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เเห่งชาติที่มีต่อการแก้ปัญหา​ฝุ่นควัน​ภาคเหนือ

: ศกพ.  (18/01/2021)

 

ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ โฆษก ศกพ.

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ร่วมพูดคุยประเด็น บทบาทของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เเห่งชาติที่มีต่อการแก้ปัญหา​ฝุ่นควัน​ภาคเหนือ

 

Credit : เพจ ศกพ. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

 

Add your comments

Related Videos

FOLLOW US

ติดตามเราผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์ค ได้ที่