คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

 SSED / 62 Views

 เสร็จสิ้นโครงการสานสัมพันธ์พี่น้องพัฒนาสังคม รุ่นที่ 27 - 28

 ณ จ.นครนายกวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2561 ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นและได้สร้างความสัมพันธ์

แน่นแฟ้นระหว่างรุ่นพี่ รุ่นที่ 27 และรุ่นน้อง รุ่นที่ 28

มาติดตามชมความน่ารักสดใสได้ใน VDO “รับน้อง พค28 นิด้า 2018”

ทาง Youtube และ http://ssed.nida.ac.th

#ภาคพิเศษ #พคกทม #รุ่นที่28 #รุ่นที่28

Add your comments

Related Videos